VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku VAT 2020. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 kwietnia 2020 r., a także wchodzące w życie 1 lipca 2020 r. Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych, a także omawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE.Publikacja to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów. Są w niej także praktyczne tabele i prawie


Autor: Bartosiewicz Adam
VAT Komentarz 2019 Becka Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana

VAT Komentarz 2019 Becka Komentarz VAT autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Pana Tomasza Michalika stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy jak również omówienie bogatego orzecznictwa są

Autor: Nomenklatura scalona CN
Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU Od 1 lipca

Nowa matryca stawek VAT 2020 Usługi PKWiU Od 1 lipca 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania stawek VAT. Od tej daty należy klasyfikować usługi według PKWiU 2015, co spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele z nich. Nasza książka to jedyna publikacja na rynku, któr

Autor: Ryszard Kubacki
Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Leksykon Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020 Unimex Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie p

Autor: Beata Hudziak
VAT 2020 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy W

VAT 2020 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy W komentarzu doświadczeni doradcy podatkowi komentują ostatnie, duże zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r. oraz 1 stycznia 2018 r. W komentarzu omówiono m.in.: - możliwość odmowy rejestracji

Autor: Agata Błaszczyk
Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny

Komentarz do ustawy o VAT Stan prawny 2019 rok Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem najnowszych regulacji. Autorem jest doświadczony praktyk w stosowaniu prawa podatkowego. W tej publikacji poddano gruntownej analizie przepisy ustawy o podatku

Zostańmy w kontakcie

Więcej o VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku


VAT 2020 Komentarz Infor Tomasz Krywan Wysyłka w maju 2020 roku